Orio Station NextTrain

Current Time: 08:31    

Kagoshima Main Line - Mojiko,Shimonoseki bound

08:32 Kokura (Rapid)

Kagoshima Main Line - Kurume,Omuta bound

08:38 Tosu

Chikuho Line - Wakamatsu bound

08:50 Wakamatsu

Chikuho Line - Chojabaru,Hakata bound

08:33 Nogata